Tiskani fontovi

Tiskani fontovi idealan su izbor za osnovni dio (tekst) Vaše pozivnice, te za sitna slova ili detalje. Vrste slova u ovoj grupi klasificirane su kao „serif“ ili „sans serif“ tip. Preporučujemo kombiniranje tiskanih fontova s rukopisnim fontovima kako bi se dobio najbolji kontrast i stil dizajna. Ako ste se odlučili za moderan, minimalistički stil, odustanite od kombiniranja i koristite tiskani font za cijeli tekst pozivnice.

Tiskani font 1

Tiskani-font-1

Tiskani font 2

Tiskani-font-2

Tiskani font 3

Tiskani-font-3

Tiskani font 4

Tiskani-font-4

Tiskani font 5

Tiskani-font-5

Tiskani font 6

Tiskani-font-6

Tiskani font 7

Tiskani-font-7

Tiskani font 8

Tiskani-font-8

Tiskani font 9

Tiskani-font-9

Tiskani font 10

Tiskani-font-10

Tiskani font 11

Tiskani-font-11

Tiskani font 12

Tiskani-font-12

Tiskani font 13

Tiskani-font-13

Tiskani font 14

Tiskani-font-14

Tiskani font 15

Tiskani-font-15

Tiskani font 16

Tiskani-font-16

Tiskani font 17

Tiskani-font-17

Tiskani font 18

Tiskani-font-18

Tiskani font 19

Tiskani-font-19

Tiskani font 20

Tiskani-font-20

Tiskani font 21

Tiskani-font-21

Tiskani font 22

Tiskani-font-22