Sitotisak

Sitotisak tisak na sve materijale

Sitotisak je metoda tiska pomoću sita. To je svila napeta na okvir na kojoj je prethodno snimljen željeni motiv. Povlačenjem boje preko svile sitne čestice boje prolaze na željeni predmet i tako ostavljaju otisak zadanog motiva. Boje koje se koriste u sitotisku imaju iznimno dug vijek trajanja i punoću na skoro svim materijalima kao što su papir, plastika, metal, drvo, guma, staklo, keramika…